Lojistik Yönetimi

Lojistik Yönetimi

Lojistik Yönetimi ürünlere ya da hizmetlere ihtiyaç duyanların, ihtiyaçlarını karşılaşmak maksadı ile üretim noktaları ve tüketim noktaları arasındaki tüm mal, hizmet ile ilgili işlemlerin, derlenmesi,

bilgilerin toplanması ve akışların sağlanması ile depolama hizmetlerinin, planlanarak uygulanması ve kontrolünün sağlanması süreci lojistik yönetimi olarak ifade edilmektedir.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere, lojistik yönetimi, üretici ve tüketici arasındaki etkili ve verimli iletişimin sağlanmasında esas olan bir kavramdır.

Lojistik köy nedir? hakkında geçenlerde detaylı bilgiler iletmiştik. Üretim konusu yani, ihtiyaçların belirlenerek belirli bir mamulün elde edilmesi ve ihtiyaç sahiplerine sunulması, önemli bir kavram olabilir.

Ancak, bu kavramdan daha önemli olan bir tanım, üretilen mamullerin tüketicilere yani ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıdır.

Bu aşamada lojistik yönetimi devreye girmekte ve uygulanan planlar ile tüketici ile üreticiyi buluşturmaktadır.

Lojistik Nedir?

Lojistik nedir sorusuna oldukça kapsamlı bir cevap verilebilir. En basit tanımıyla lojistik, bir ürünün ilk üreticiden son tüketiciye kadar ulaştırılmasındaki nakliye, depolama, gümrükleme, dağıtım, ambalajlama gibi süreçlerin tamamına verilen isimdir.

Ya da doğru ürünü, doğru yerde, doğru fiyata ve doğru kalitede sağlamak şeklinde ifade edilebilir. İnsan hayatının olduğu her yerde lojistikten bahsedilebilir.

Lojistik Yönetimi Nasıl Yapılır?

Özellikle sürekli olarak gelişen ve değişen teknolojik standartlar neticesinde oldukça önemli bir konumda yer alan temel lojistik hizmetleri, günümüzde pek çok çeşitli sektör ve işkolları için de oldukça kritiktir.

Bu alanda cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de ‘‘Lojistik yönetimi nasıl yapılır?’’ sorusudur.

Temel lojistik yönetimi faaliyetleri, herhangi bir ürünün üretim aşamasından son tüketiciye ulaşıncaya kadar olan sürecin;

  • Oldukça verimli bir şekilde yürütülmesini,
  • Nakliye hizmetinin süreç boyunca denetlenmesini ve
  • Doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayan bir organizasyonlar bütünüdür.

A noktasından B noktasına nakliyatı sağlanan ürünlerin herhangi bir problem yaşanmadan taşınmasına olanak tanıyan lojistik yönetimi hizmetleri, haftanın her günü ve günün her saati kesintisiz bir şekilde takip edilmesi gereken bir süreçtir.

Uluslararası düzeyde de çeşitli firmaların nakliye süreçlerini baştan sona takip etmekle yükümlü olan lojistik yönetim birimi, dünyanın pek çok farklı bölgesinde olduğu gibi ülkemiz olan Türkiye’de de oldukça kritik bir konumda yer almaktadır.

Ağır Yük Taşımacılığı hakkında bilgi almak için tıklayın

Temel Lojistik Faaliyetleri Nelerdir?

Günümüzde özellikle genel lojistik uygulamaları sektöründe cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de ‘‘Temel lojistik faaliyetleri nelerdir?’’ sorusudur. Genel olarak baktığımız zaman temel nakliye faaliyetleri;

  • Sipariş işleme,
  • Ulaştırma,
  • Stok yönetimi,
  • Depolama,
  • Ağ ve kuruluş yeri seçimi ve
  • Taşıma ve paketleme olmak üzere altı ana başlık altında incelenebilmektedir.

Profesyonel seviyede temel nakliyat hizmetleri ile öne çıkmakta olan Saygınlar Nakliyat firmamız da bahsi geçen bu hizmet süreçleri alanında oldukça nitelikli çalışmaları ile tanınmaktadır.

Saygınlar Nakliyat markamız, birinci sınıf kalitede nakliyat araç filosu ve kendi sektöründe yüksek tecrübe sahibi teknik ekip kadrosu ile genel lojistik uygulamaları alanındaki hizmetlerine de kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.

Saygınlar Google haritasına ulaşmak için tıklayın

Lojistik Yönetimi İçeriği

Lojistik Yönetimi kavramının içeriğinde, her hangi bir ürünün, her hangi bir işletmeye ya da bireye teslim edilmesine yönelik, tüm organizasyonlar yer almaktadır.

Müşteri memnuniyetleri, teslimat konusu, planlamalar, hızlı erişim imkanı en önemli adımları meydana getirmektedir.

Tüm bu adımların, birer birer gerçekleşmesi sağlanır iken, aynı zamanda, bilgi gizliliğinin korunması da ve her iki tarafın gizlilik ilkesinin yasalar ile uygun yürütülmesi de, ayrı bir öneme sahiptir.

Lojistik yönetiminin hedefleri arasında, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri bağlılığının arttırılması, uyum gereklerinin karşılanması, anlaşmazlık halinde net ve hızlı çözümlere ulaşılması yer almaktadır.

Üç kelime ile özetlenecek olunur ise, lojistik yönetimi, planlama, uygulama ve kontroldür.

Lojistik Yönetimde önem ile ele alınması gereken konular arasında, standartlık, ekonomik olma, elastikiyet, yeterlilik, sadelik, izlenebilirlik, koordinasyon ve planlama bulunmaktadır.

Her bir kavram, önemli bir anlam taşımak ile birlikte, birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak, lojistik yönetim anlayışının içerisinde yer almak zorundadır.

Sayılanlar, aslen, lojistiğin prensiplerini meydana getiren unsurlardır. Bu kavramların içerisinde, bilgi işlem teknolojisinin kullanılması ve kullanılan imkanlar ile gerçek zamanlı izleme imkanının yaratılması ve bu sayede, olası sorunların en erken seviyede yani önceden çözülmesi önemli bir ifadedir.

İyi bir lojistik yönetim işletmesi ya da personeli, müşteriler ve icracılar arasında, sağlıklı koordinasyon sağlayan ve süreci önceden planlayarak, profesyonel şekilde yönetendir.