Lojistik Yönetimi

02.05.2016
Lojistik Yönetimi

Ürünlere ya da hizmetlere ihtiyaç duyanların, ihtiyaçlarını karşılaşmak maksadı ile üretim noktaları ve tüketim noktaları arasındaki tüm mal, hizmet ile ilgili işlemlerin, derlenmesi, bilgilerin toplanması ve akışların sağlanması ile depolama hizmetlerinin, planlanarak uygulanması ve kontrolünün sağlanması süreci lojistik yönetimi olarak ifade edilmektedir.

Lojistik Yönetimi

Tanımdan da anlaşılacağı üzere, lojistik yönetimi, üretici ve tüketici arasındaki etkili ve verimli iletişimin sağlanmasında esas olan bir kavramdır.

Lojistik köy nedir? hakkında geçenlerde detaylı bilgiler iletmiştik. Üretim konusu yani, ihtiyaçların belirlenerek belirli bir mamulün elde edilmesi ve ihtiyaç sahiplerine sunulması, önemli bir kavram olabilir. Ancak, bu kavramdan daha önemli olan bir tanım, üretilen mamullerin tüketicilere yani ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıdır. Bu aşamada lojistik yönetimi devreye girmekte ve uygulanan planlar ile tüketici ile üreticiyi buluşturmaktadır.

Lojistik Yönetimi İçeriği

Lojistik yönetimi kavramının içeriğinde, her hangi bir ürünün, her hangi bir işletmeye ya da bireye teslim edilmesine yönelik, tüm organizasyonlar yer almaktadır.

Müşteri memnuniyetleri, teslimat konusu, planlamalar, hızlı erişim imkanı en önemli adımları meydana getirmektedir. Tüm bu adımların, birer birer gerçekleşmesi sağlanır iken, aynı zamanda, bilgi gizliliğinin korunması da ve her iki tarafın gizlilik ilkesinin yasalar ile uygun yürütülmesi de, ayrı bir öneme sahiptir.

Lojistik yönetiminin hedefleri arasında, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşteri bağlılığının arttırılması, uyum gereklerinin karşılanması, anlaşmazlık halinde net ve hızlı çözümlere ulaşılması yer almaktadır.

Üç kelime ile özetlenecek olunur ise, lojistik yönetimi, planlama, uygulama ve kontroldür.

Yönetimde önem ile ele alınması gereken konular arasında, standartlık, ekonomik olma, elastikiyet, yeterlilik, sadelik, izlenebilirlik, koordinasyon ve planlama bulunmaktadır. Her bir kavram, önemli bir anlam taşımak ile birlikte, birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak, lojistik yönetim anlayışının içerisinde yer almak zorundadır.

Sayılanlar, aslen, lojistiğin prensiplerini meydana getiren unsurlardır. Bu kavramların içerisinde, bilgi işlem teknolojisinin kullanılması ve kullanılan imkanlar ile gerçek zamanlı izleme imkanının yaratılması ve bu sayede, olası sorunların en erken seviyede yani önceden çözülmesi önemli bir ifadedir.

İyi bir lojistik yönetim işletmesi ya da personeli, müşteriler ve icracılar arasında, sağlıklı koordinasyon sağlayan ve süreci önceden planlayarak, profesyonel şekilde yönetendir.

Irak Nakliye hakkında detayları alabilirsiniz.