Metreküp Hesaplama

Anasayfa » Metreküp Hesaplama
metreküp hesaplama
metre
metre
metre
Hacim metreküp

Metreküp Nedir?

Metreküp Hesaplama lojistik sektörünün en önemli konularından biridir O nedenle öncelikle metreküpün tanımını açıklayalım.

Nakliye alanında en fazla kullanılan kavramlardan birisi metreküptür. Pek tam olarak metreküp nedir? Metreküp, tüm kenarları 1 metre uzunluğunda ve küpün hacmine eşit hacim ölçü birimidir.

Kısaca m3 olarak ifade edilir. Daha basit bir açıklama yapmak gerekirse en-boy-yükseklik çarpımı sonucu ortaya çıkan değerdir.

Nakliye, kargo, kurye firmaları tarafından bir ürünün ya da yükün bedeli hesaplanırken metreküp kullanılır.

Metreküp Nasıl Hesaplanır?

Metreküp nasıl hesaplanır sorusu hem hizmet verenler hem de hizmet alanlar için önemli hususlardan birisidir. Bu noktada nakliye sektöründe pek çok farklı ambalaj şekli bulunur. Bu nedenle metreküp hesaplama da farklılık gösterir:

  • Silindir şeklindeki ürünlerin metreküpü hesaplanırken çapı ve uzunluğu çarpılarak sonuç elde edilir.
  • Kutu şeklindeki ürünlerin en x boy x yükseklik ölçüleri çarpılarak sonuç elde edilir.

Nakliyede gönderiler önce tartılarak kg ağırlığı bulunur. Ardından da gönderinin metreküpü, yani hacmi hesaplanır. Özellikle büyük ebatlı gönderilerde kolilerin ağırlıkları yerine metreküpleri hesaba katılır.

Çünkü ürünün ağırlığı olmasa dahi hacimce fazla yer tutması koli sayısını etkilemektedir.

Metreküp Hesaplama Formülü

Metreküp terimi hacimsel ağırlık anlamına gelmektedir. Metreküp hesaplaması için yüklerin en, boy, yükseklik ve ağırlık gibi bilgiler gerekir. Bu değerler sonucunda metreküp hesaplaması yapılır ve metreküp hesaplaması da bize hacmi verir.

Tekrar bir örnek vererek anlatalım.

Bir eşyanın eni 50 cm, eşyanın boyu 80 cm, eşyanın yüksekliği 60 cm diyelim. Bu bilgileri birbirleriyle çarpacağız ve sonucunda hacmi bulacağız. Formüle dökelim ve sonra işlemi yapalım.

Formülü:

Yükün eni x Yükün boyu x Yükün yüksekliği = Yükün Hacmi

Bir de bu formülü işleme dökerek çözelim ve sonucu bulalım.

Formül sonucunda yapılan işlem:

50 x 80 x 60 = 240 m³ bulunur.

Metreküp hesaplama bu şekilde yapılır. Yukarıda gösterdiğimiz gibi formülü ve formül sonucunda yapılan işlem ile metreküp hesaplama işlemini bitirdik. Toplamda 240 m3 olarak bulunur.

Metreküp Hesaplama

Boya metraj hesaplaması cm³ = 0,000.001 m³ = 1 Mililitre – (mL)
Konut metreküp hesaplaması1 dm³ = 0,001 m³ = 1 Litre – (L)
Desi hesaplaması1 dam³ = 1.000 m³ = 1 Megalitre – (ML)
Bina mantolama hesaplaması1 hm³ = 1.000.000 m³ = 1 Gigalitre – (GL)

1 Metreküp Kaç Metrekare Eder?

1 metreküp kaç metrekare eder şeklinde yoğun bir arama vardır. Öncelikle metreküp bir hacim ölçü birimidir. Metrekare ise alan ölçü birimidir.

Dolayısıyla doğrudan birbirine çevrilmez. Ancak farklı alanlarda zaman zaman ihtiyaç olur. Mesela konutlarda metreküpten metrekareye dönüştürmeye fazlaca ihtiyaç duyulur.

Konutlarda metreküp metrekareye dönüştürülürken konutun hacmi tavan yüksekliğine bölünür. Mesela 200 metreküp hacme sahip bir konutun tavan yüksekliğini 2.5 m kabul edelim.

Bu konutun metreküp birimini metrekareye dönüştürürken işlemi 200 / 2.5 = 80 şeklinde yaparak metrekare sonucuna ulaşabiliriz.

Burada dikkat edilmesi gereken detay, metreküp hesaplamada üç boyuta gerek vardır. Bu nedenle yükseklik olan nesnelerin ya da alanların metreküp metrekare hesaplaması yapılabilmektedir.

Azerbaycan Nakliye fiyatları sayfamıza buradan ulaşabilirsiniz

Metreküp Birimleri ve Dönüştürme

Metreküp bir hacimsel hesaplama yöntemidir ve hacim detayı metreküp olarak ifade edilir. Bütün metreküp kenarları 1 m uzunluğunda ve küpün hacmine eşit hacim ölçü birimine metreküp denir.

Daha basit bir açıklamayla en, boy ve yükseklik değerlerinin çarpılmasıyla ortaya çıkan değer metreküptür. Pek çok farklı alanda, özellikle de nakliye, lojistik alanında kullanıldığı için metreküp birimleri ve dönüştürme çok fazla merak edilir.

Metreküple hesaplama da alakalı en temel husus, bir nesnenin ya da cismin metreküpünün olabilmesi için üç boyutlu olması gerekir. Yani cisim en, boy ve yüksekliğiyle boşlukta yer kaplayabilmelidir. Sadece nakliyede değil, günlük hayatta daha başka metreküp birimleri de vardır.

metreküp hesaplama... tablosu

İşlemleri Nasıl Yapılır?

Hacim hesaplama işlemleri nasıl yapılır? Bu işlemler farklı hacim ölçü birimleriyle yapılabilir. Başlıca ölçü birimleri şunlardır:

  • Metreküp,
  • Desimetreküp,
  • Santimetreküp,
  • Milimetreküp.

İşlem detayını bir kenarı 1 metreküp olan cisim üzerinden örnekleyebiliriz. Bu küpün hacmini 1 x 1 x 1 = 1 olarak hesaplarız.

Bir kenarı 1 metreküp olan cismi diğer hacim ölçü birimleriyle ifade etmek gerekirse 1 metre 10 desimetreye eşit olmaktadır.

Yani yukardaki işlem sonucu 1000 desimetreküp olmaktadır. Yine 1 metre 100 santimetreye eşittir. Bunun küp cinsinden hesaplaması yapıldığında ise 1000000 santimetreküp sonucuna ulaşırız.

Dolayısıyla 1 metreküp = 1.000 desimetreküp = 1.000.000 santimetreküp olmaktadır. Sıralama ise büyükten küçüğe metreküp, desimetreküp, santimetreküp, milimetreküp şeklinde olmaktadır.

İran Nakliye fiyatları hakkında bilgiye burada ulaşabilirsiniz

Hacimsel Ağırlık Hesaplama

Karayoluyla ya da havayoluyla lojistik faaliyetleri gerçekleştirilirken hacimsel ağırlık hesaplama yapılarak nakliye fiyatı tespit edilir.

Hesaplamalarda son derece titiz olunmalı ve müşterilere net bilgi verilerek maiyet çıkarılmalıdır. Uluslararası lojistik uygulamalarında hacimsel ağırlık hesaplanırken DIM faktörü tercih edilir.

DIM faktörünün değeri firmalar arasında farklılık gösterebilse de Türkiye içerisinde 3000 olarak kabul edilmektedir.

Hacimsel ağırlık hesaplamalarında metreküp hesaplama formülünden yararlanılır. Buna göre 60 cm ve 15 kg ağırlığındaki bir kargonun hacimsel ağırlık hesaplaması yapılırken 60 x 60 x 60 / 3 formülü kullanılır.

Çıkan sonuç baz alınır. Buradaki bölü 3 DIM faktörünün 3000 olarak kabul edilmesinden kaynaklanmakta olup DIM değeri 5000 kabul edildiği taktirde / 5 olarak hesaplanacaktır.

Hava Kargo Hacim Hesaplama

Hava kargo lojistik alanında en hızlı ve en güvenli uygulamalardan birisi kabul edilir. Bu nedenle gün geçtikçe daha fazla kullanılır. Fakat maliyet olarak diğer kargolara nazaran yüksektir.

Bütün lojistik alanında olduğu gibi hava kargoda da hacim hesaplaması yapılır ve hava kargo hacim hesaplama sırasında ilk olarak hacimsel ağırlık bulunur.

Nakliye maliyetinin belirlenebilmesi için hacimsel ağırlık hesabı son derece önemlidir.

Genel olarak hava kargo uygulamalarında hacimsel ağırlık 167 kg kabul edilmektedir.

Uygulamalarda kargonun ağırlığından çok hacmi önem taşımakta, hacimle birlikte malzemenin boyutu, malzemenin ücret ağırlığı, malzemelerin üst üste konulup konulamayacağı gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Üst üste konulamayan malzemeler için ekstra hacim ağırlığı tespit edilir.

Almanya Nakliye ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

Hava Kargo Hacimsel Ağırlık Hesaplama

Hava kargo hacimsel ağırlık hesaplama uygulamalarında dört adım kullanılır. Bunlar brüt ağırlık, kargo hacmi, hacimsel ağırlık, esas ücret ağırlığıdır.

Örneğin elimizdeki kargonun adedi 10 olsun. Her birinin ölçüsü de 60 x 40 x 40 osun. Ağırlığı da 15 kg olsun. Öncelikle bu gönderinin hacim kargoya girip girmediği kontrol edilmelidir. Ardından ücret ağırlığı bulunmalıdır.

Hacim ölçüsü hesaplanırken normal ağırlık: 100 x 15 = 1500 kg bulunur. Hacim ağırlık: 100 x 40 x 60 x 40 = 9.6000.000 / 6.000 = 1600 kg olur. Hacim ağırlık normal ağırlıktan büyüktür. Dolayısıyla hacim ağırlığı malzemenin ücret ağırlığı olacaktır.

Konteyner Metreküp Hesaplama

Taşımacılıkta, ağırlıkla beraber taşınılacak yükün hacmi de çok önemlidir. Hesaplamalar yapılırken bu husus göz önünde bulundurulup hesap yapılmalıdır. Şimdi sizlere taşınacak olan yükün hacmi nasıl hesaplanır onu gösterelim.

Hesap yaparken sandık, koli ya da palet adedini ve ölçülerini her zaman santimetre cinsinden giriyoruz.

Genişliği 80 cm, uzunluğu 120 ve yüksekliği 100 cm olan 3 adet paletimiz var. Bu kargonun hacim hesaplama formülü şu şekildedir;

(Genişlik x Uzunluk x Yükseklik / 1.000.000) x Adet                Sayılarla gösterdiğimizde ise;

(80 x 120 x 100 / 1.000.000) x 3 ‘dür.        Bu işlemin sonucunda da Hacmi 2,88 olarak buluruz.

Konteyner Hacim Hesaplama

Konteyner lojistik faaliyetlerinde en fazla kullanılan taşıma ekipmanlarından biridir. Konteyner hacim hesaplama ile bir konteyner içine kaç paket, kaç koli ya da kaç palet yerleştirilebileceği öğrenilir.

Belli standartlara göre üretilen konteynerler 10 – 15 yıl yük taşımacılığında kullanılabilir. 40’lık ve 20’Lik konteynerler şeklinde iki çeşit vardır.

20’Lik konteynere kaç palet sığacağı hesabı yapılırken standart palet ölçüsü 1000 mm x 120 mm kabul edilir. İç hacmi 2352 mm x 5900 mm’dir. Buna göre 20’lik konteynere 10 paket sığabilmektedir.

Beton Metreküp Hesaplama

Beton metreküp hesabı tüm eksenleri kullanılarak hesaplanan hacim hesabı ile yapılır. Beton hesabı yaparken tüm eksenleri çarparız ve sonucunda betonun hacmini elde ederiz. Matematiksel olarak bir örnek vermek gerekirse eğer, kalınlığı 20 cm, kenar uzunlukları da 30 m , 6 m olan bir döşeme düşünelim. Yapmamız gereken şey bu üçünü çarpmaktır.

0,20 x 30 x 6 = 36m³ bulunur.

Beton metreküp hesabının matematiksel hesaplaması yukarıdaki formülde olduğu gibidir.

20 cm kalınlığı 0,20 olarak yazmamızın sebebi santimetre uzunluğunun metre uzunluğundan bir basamak düşük olmasıdır. Eğer kalınlık metre olarak verilseydi 0,20 olarak değil 20 olarak kullanacaktık.

Kereste Metreküp Hesaplama

Metreküp hesaplama işleminin yapıldığı bir alan kerestedir. Kereste metreküp hesaplama işlemi kereste satışı yapılacağı zaman metreküp şeklinde kesilir ve satılır.

Bu satış işleminin gerçekleşmesi için de metreküp hesaplama işlemleri yapılmaktadır. Bu yüzden de kereste miktarının metreküp olarak bilinmesi gerekmektedir.

Metreküp, bir kenar uzunluğu 1 metre olan küpün hacmine denir. Metreküp hesaplaması ise metre cinsinden en, boy ve yüksekliğin çarpılması işlemi yapılarak hesaplanmaktadır.

1 metreküp kerestenin hacmi kalınlık x en, x boy, x adet şeklinde hesaplanmaktadır.

Örnek vermek gerekirse;

En: 20 cm

Kalınlık: 3.5cm

Boy: 200 cm

1m3 = 1000dm3

Kalınlık x en x boy formülü ile 15×2.6×300 = 15.6 dm3

İnşaat Metreküp Hesaplama

Metreküp m3 olarak ifade edilir ve bir kenar uzunluğu 1 metre olan küpün hacmi olarak tanımlanır. Metreküp hesaplaması çok farklı alanlarda farkı şekillerde yapılabilir. En çok kullanıldığı sektörlerden birisi inşaattır ve inşaat metreküp hesaplama metre cinsinden uzunluğun, genişliğin ve yüksekliğin çarpılması yoluyla elde edilir.

Metreküp dediğimiz aslında bir hacim hesaplamadır. İnşaat sektöründe metreküp hesaplama beton hacmi hesaplamada, gaz beton hesabında, kazı metrajları hesaplamada kullanılır.

Ayrıca satın alınan bir konut içinde net veya brüt metreküp hesabı yapılır. Balkon, odaya veya herhangi bir eşyanın bulunduğu yüzeyde kapladığı yüzey alanının hesabı metreküp hesaplamaya göre yapılır.

Yine kargo gönderileri olarak da hacim hesaplamada metreküp kullanılır.

Nakliye Metreküp Hesaplama

Metreküp hacimsel ağırlık manasına gelir ve özellikle nakliye sektöründe en çok kullanılan hesaplamalardan birisidir.

Nakliye metreküp hesaplama yapılırken yüklerin eni, boyu, yüksekliği ve ağırlığı gibi bilgilere ihtiyaç duyulur. Bu değerlere sahip olunduktan sonra metreküp hesabı yapılır ve elde edilen metreküp, bize hacmi verir.

Nakliye sektöründe metreküp hesaplaması yapılırken eşyanın Eni X Boyu X Yüksekliği şeklinde hesaplama yapılır. Mesela 100 X 100 X 100 = 1 Metreküptür ve bu 1 m3 olarak da belirtilebilir.

Taşınacak eşyaya uygun araç seçimi yapılırken ya da parsiyel nakliye gibi parça yüklerin tek araçla taşındığı taşımacılık türlerinde metreküp hesaplama sıklıkla kullanılır.

Bütün bu bilgiler eşliğinde hesaplamanızı yapabilir ya da müşteri hizmetlerimize ulaşarak hesaplama yaptırabilirsiniz.

Metreküp Hektometreküp Hesaplama

Uluslararası Birimler Sistemi tarafından türetilen hacim birimlerinden birisidir Metreküp… Kenar uzunluğu bir metre olan bir küpün hacmine eşittir. Kimi meslek dallarında kullanılan ismi ‘Metrik Örnekli Ster’dir. Alternatif olarak “Kilolitre” de kullanılabilir.

Bir metreküpün hacim ölçüsü 1m³’dür. Hektometre küpün ise hacim ölçüsü 1.000.000m³’dür.  Buradan da görebildiğimiz gibi 1 hektometre küp, 1 metreküpün tam 1 milyon katıdır. Matematiksel olarak bunun tanımını yapıp, işleme koyacak olursak eğer:

1m³ = 100         Kendisinin 1 milyon katı olan hektometre küple arasındaki bağlantıyı bulup dönüşüm yapmak için metreküpü 1 milyon ile çarpmak gerekir. Matematiksel olarak devam ettiğimizde ise;

1m³ ün 106 ‘sı alınmalıdır.

Desi Metreküp Hesaplama

Desi metreküp hesaplama taşımacılık sektöründe karşımıza çıkan kavramlardan bir diğeridir. Öncelikle desi, daha çok kargo, nakliye gibi taşımacılıklarda gündeme gelen ve hacimsel ağırlık anlamına gelen bir kelimedir.

Herhangi bir kolinin, paketin veya cismin 3 boyutunun cm cinsinden birbirleriyle çarpılıp 3000’e bölünmesiyle ortaya çıkan ağırlığa desi denir.

Desi hesaplamada cismin 3 boyutu şunlardır:

  • En,
  • Boy,
  • Yükseklik.

Bir cismin desisi o cismin eni, boyu ve yükseklik değerinin cm cinsinden çarpılması, çıkan sonucun da 3.000’e bölünmesiyle bulunmaktadır. Yani En x Boy x Yükseklik / 3000 şeklinde desi metreküp hesaplama yapılmaktadır.

Metreküp Desi Çevirme

Sıklıkla metreküp desi çevirme gereksinimi olabilir. Bu durumda 1 metreküp 1000 dm3 eder. 1 desi ise 0,001 m3 eder.

Pek çok farklı sektörde metreküp desi çevirme formülü kullanılabilir ve böylece alan hesabı, eşyanın konulacağı alan gereksinimi ya da kullanılacak malzeme gereksinimi tespit edilebilir.