T1 – T2- T2F Nedir?

12.08.2017

NCTS Sistemi üzerinden doldurulan T1, T2 VE T2F rejimleri hakkında detaylı bilgiler anlatacağız. Öncelikle T1 nedir, T2 Nedir, T2 F Rejimi nedir açıklamalarına göz atacağız.

T1 Nedir?

Diğer adı ile “Dış transit” olarak adlandırılmaktadır. Transit işlemlerde kullanılan özet beyan olarakta bilinir.  Ana beyannamesi açılan ihrac veya transit ürünlerin nakliye aracıyla sevkiyatının yapılması için düzenlenen özet beyana T1 denir. Gümrük mevzuatında ise şöyle tanımlanır: T1 Rejimi: Topluluk dışı eşyanın transitinde veya Ortak Tarım
Politikası çerçevesinde geri ödemeden faydalanan eşyanın Topluluktan ihracı
veya bir EFTA ülkesine transitinde T1 rejimi uygulanır.

T2 Nedir?

Avrupa Serbest Ticaret Birliğine üye Ülkelere veya bu Ülkelerinden üzerinden geçerek başta bir ülkeye sevk edilen araçlar için düzenlenir. Gümrük Mevzuatında T2 ‘yi şöyle tanımlar: T2 Rejimi (Ġç Transit): Topluluk eşyasının bir EFTA ülkesine ya da bir EFTA  ülkesi üzerinden geçerek başka bir Topluluk ülkesine transitinde T2 rejimi 4 uygulanır. Topluluk eşyasının San Marino veya Andora’ya/dan transitinde de T2 rejimi uygulanır.

T2F Nedir?

Gümrük Mevzuatında T2F Rejimi içinde şöyle bahsedilmektedir: T2F Rejimi (Ġç Transit): Topluluk eşyasının Topluluğun Özel Toprakların veya bu topraklardan Topluluğa yapılan transitte T2F rejimi uygulanır.