T1-T2-T2F Nedir?

T1-T2-T2F Nedir?

T1 Nedir?

T1-T2-T2F Nedir Sorularının detaylı açıklamaları aşağıdaki gibidir…

T1 an genel adıyla dış transit manasında kullanılır. Transit işlemlerinde özet beyan olarak kabul edilen T1 rejimi, topluluk dışı eşyanın transitinde ya da Ortak Tarım Politikası çerçevesinde taşınan yüklerde kullanılmaktadır.

Uluslararası nakliye işlemlerinde çeşitli terimler karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birisi de Ortak Rejimdir.

Ortak rejim, tek bir belgeyle hareket edebilmeye imkan veren anlaşmalı ülkeler arasında gümrük işlemlerinin daha seri işlemesini sağlamak amacıyla geliştirilen rejimdir.

Ortak rejim sayesinde anlaşmalı ülkeler arasında gerçekleştirilen nakliyelerde gümrük işlemleri daha seri biçimde ilerleyebilir. Ortak rejim içinde de T1, T2,T2F gibi belge kodları bulunur. Peki T1 nedir?

Menşei AB ülkeleri olmayan eşyalar taşınırken T1 belgesi kullanılmaktadır. Mesela Türkiye’den Yunanistan’a taşınacak bir yük için T1 belgesi kullanılmaktadır.

Diğer adı ile “Dış transit” olarak adlandırılmaktadır. Transit işlemlerde kullanılan özet beyan olarakta bilinir.  Ana beyannamesi açılan ihrac veya transit ürünlerin nakliye aracıyla sevkiyatının yapılması için düzenlenen özet beyana T1 denir.

Gümrük mevzuatında ise şöyle tanımlanır: T1 Rejimi: Topluluk dışı eşyanın transitinde veya Ortak Tarım
Politikası çerçevesinde geri ödemeden faydalanan eşyanın Topluluktan ihracı ve ya bir EFTA ülkesine transitinde T1 rejimi uygulanır.

Hamad Limanı Katar Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayın

T2 Nedir?

Aynı şekilde T2 kavramı da karşımıza çıkmakta, T2 nedir sorusu akıllara gelmektedir.

T2 belgesi, Avrupa Serbest Ticaret Birliği’ne üye ülkelere gidecek araçlar ya da bu ülkelerin üzerinden geçip başka bir ülkeye sevk edilecek araçlar için düzenlenmektedir.

Elektronik ortamda hazırlanan T1 ve T2 belgelerinde başlıca şu bilgiler bulunmalıdır:

 • Gümrük müdürlüğü mührü,
 • Çıkış kapısı,
 • Gönderici unvanı,
 • Alıcı unvanı,
 • Mal cinsi,
 • Net tonaj,
 • Brüt tonaj,
 • Ürünün GTİP kodu,
 • Asıl taşıyan sorumlu,
 • Alt taşıyıcı unvanı,
 • Gittiği ülke,
 • Beyan numarası,
 • Çıkış kapısı zamanı,
 • Gümrük memuru imzası,
 • İmzalayan yetkili.

Avrupa Serbest Ticaret Birliğine üye Ülkelere veya bu Ülkelerinden üzerinden geçerek başta bir ülkeye sevk edilen araçlar için düzenlenir.

Gümrük Mevzuatında T2 ‘yi şöyle tanımlar: T2 Rejimi (Ġç Transit): Topluluk eşyasının bir EFTA ülkesine ya da bir EFTA  ülkesi üzerinden geçerek başka bir Topluluk ülkesine transitinde T2 rejimi 4 uygulanır.

Topluluk eşyasının San Marino veya Andora’ya/dan transitinde de T2 rejimi uygulanır.

T2F Nedir?

T2F nedir? T2F ise topluluk eşyasının topluluğun özel topraklarına yapılan transitlerde kullanılan rejim kodunu ifade eder.

Aynı şekilde topluluğun özel topraklarından topluluğa yapılan transitlerde de aynı kod kullanılır. Mesela Kanarya Adaları, Channels Adaları, Fransız Guyanası topluluk özel toprakları statüsündedir.

Bütün bu belgeler gümrük sahalarında, giriş ve çıkış gümrük kapılarında, yurt içinde seyir halindeyken yükün gümrüklü olarak taşındığını ispat etmek için tescil beyanı olarak kullanılmaktadır.

Gümrükleme sahasından çıkış kapısına kadar bir süre belirtilir ve bu süre zarfında tır o ülkeyi terk etmelidir. Eğer çıkış kapısı başka bir yer olarak kullanılırsa cezai işleme maruz kalınır. T1, T2, T2F gibi belgelerle tırlar yollarına devam ederler.

Gümrük Mevzuatında T2F Rejimi içinde şöyle bahsedilmektedir: T2F Rejimi (Ġç Transit): Topluluk eşyasının Topluluğun Özel Toprakların veya bu topraklardan Topluluğa yapılan transitte T2F rejimi uygulanır.