İstanbul Hafriyat

İstanbul Hafriyat

Saygınlar İstanbul Hafriyat

Hafriyat tanımı genel olarak kazı yapma işlerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Hafriyat sektörü pek çok sektörün gelişimi ve devamı için hayati önem taşımaktadır.

İlkel veya modern dünyada yapı ihtiyacı tamamen hafriyat işlerine bağımlı olarak gelişmektedir. İlkel veya modern olarak yapılabilen kazı işlemleri günümüzde daha teknolojinin önderliğinde devasa araçlar vasıtasıyla geliştirilmektedir.

Ülkemiz ekonomisinde önemli rol oynayan inşaat sektörü ele alınırsa hafriyat sektörünün önemi daha rahat bir şekilde kavranabilmektedir.

Ülkemizin en gelişmiş bölgesi İstanbul, bu sektörde en gelişmiş illerin başında gelmektedir. İstanbul hafriyat firmaları dünyanın ön gelen şirketleri arasında yer almaktadır.

Kazı sektörü bazı uluslararası standartları ve yasal mevzuatları da beraberinde getirmektedir.

İstanbul Hafriyatçılar

İzin almadan ve gerekli yasal geçerliliklere sahip belgelere sahip olmadan hafriyat sektöründe iş yapılmasına izin verilmemektedir.

Gerekli kazma, taşıma ve işlemlerini gerçekleştirebilmek için sarı plaka ve damper yanında uyarı levhası bulunan damperler ile ilgili kurumlardan izin belgesi talep edilmesi gerekmektedir.

Başvuru geçerlilik kazandığı takdirde belge temin edilerek sektörde iş başlangıcı yapılabilmektedir.

İstanbul hafriyatçıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğüne gerekli başvuruları yaparak ancak 2 yıl geçerli belge temini sağlayabilmektedir.

Belge almaya hak kazanan kurum ve kuruluşlar her iki yılda bir belge yenileme işlemi gerçekleştirmek durumundadır.

İşlemler bazı ilkelere ve kanunlara bağlı kalınarak gerçekleştirilmektedir. Hafriyat işlemleri çevre kirliliğin oluşmaması için hassasiyetle ele alınmaktadır.

Ümraniye Hafriyat hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayın

İstanbul Hafriyat Hizmeti

Oluşan atık kontrolü ilgili belediyelerce denetlenmekte olup 27553 Sayılı kanun esas alınarak gerçekleştirilmektedir. İstanbul hafriyat şirketleri bu konuda oldukça titiz ve dikkatli denetlemelere tabi tutulmaktadır.

Ülkemizin başlıca metropol şehrinde herhangi bir kazı veya inşaat atığının yarattığı prestij kaybı herkes tarafından malumdur.

Hafriyat işlemlerinde her iş için özel bir araç belirlenme işlemi gerçekleştirilmektedir. Gerekli ve ihtiyaç duyulan araç belirlendikten sonra yıkım, enkaz kaldırma, inşaat ve kazı işleri gerçekleştirilebilmektedir.

Hafriyat araçları oldukça büyük ve kullanımı maharet gerektiren araçlar olduğundan dolayı kullanıcılarının özel eğitimden geçirilmiş ve gerekli belgeleri almaya hak kazanmış olması gerekmektedir.

Bilimsel yer altı incelemelerde de sektörün deneyimlerinden yararlanılmaktadır.